PRIVATE OPLYSNINGER OG ANVENDELSESVILKÅR

Denne hjemmeside ejes og administreres af FCA Denmark A/S og indeholder informativt og interaktivt indhold. De viste modeller er ikke nødvendigvis repræsentative for det danske marked på alle områder. FCA Denmark A/S forbeholder sig ret til når som helst at ændre på modellerne omtalt på dette site af tekniske eller kommercielle årsager. Produkter kan være vist med ekstraudstyr, og de viste farver på produkter er vejledende og kan variere fra produkternes faktiske farver.

I forbindelse med navigering på siden kan følgende data om kunden eller mere generelt om den besøgende på siden blive indsamlet på følgende vis:

Generelle informationer om beskyttelse af private oplysninger på nettet.

I forbindelse med brugen af denne hjemmeside, kan data, der identificerer eller kan identificere personer eller juridiske personer og betragtes som private oplysninger i datasikkerheden for alle besøgende på hjemmesiden, også selv om hjemmesiden besøges fra udlandet. Denne side beskriver de procedurer, der anvendes til at regulere hjemmesiden, således at behandlingen af de private oplysninger, som de besøgende på hjemmesiden giver behandles efter lovgivningen i webstedets land. De følgende angivelser af databeskyttelse har til formål at definere begrænsningerne og procedurerne for databehandling i forbindelse med de enkelte services, så kunden/den besøgende uden risiko kan angive samtykke og tillade indsamling af vedkommendes personlige oplysninger og efterfølgende brug deraf.

Type af data, der behandles:

Navigeringsdata

I forbindelse med almindelig brug indsamler de it-systemer og softwareprocedurer, der styrer siden, personlige data, der overføres via internettets kommunikationsprotokoller. Informationerne indsamles ikke for at kunne knyttes til dataemner, men de kunne i sagens natur, og hvis de behandles og integreres med tredjeparts data, føre til, at brugeren kan identificeres. IP-adresser, browsertype, styresystem, domænenavn og web-refererende eller afslutningssider, informationer på de sider, som brugeren har besøgt på hjemmesiden, tidspunkt for besøget, varighed af besøget på hver enkelt side, analyser af klik og andre parametre vedr. styresystemet og brugerens it-udstyr falder alt sammen ind under denne datakategori. Disse tekniske/it-mæssige informationer indsamles og bruges i aggregeret og anonym form udelukkende med det formål at forbedre kvaliteten af de ydede services og opbygge statistik vedr. brugen af hjemmesiden. Disse data kobles ikke sammen med brugere, der går ind på hjemmesiden eller visse dele af den ved at bruge et autorisationssystem med brugernavn og password.

Data frivilligt afgivet af kunden/den besøgende

Det omfatter kunder/besøgende, der indtaster deres personlige oplysninger på hjemmesiden efter at have læst de detaljerede informationer, så de kan få adgang til udvalgte services. Politik vedr. til- og framelding: I alle tilfælde ydes der detaljerede informationer, og hvor det er aktuelt, indhentes der tilladelse til brug af personlige oplysninger, før en service aktiveres. Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorved retten til at gøre brug af den pågældende service ophører. Specifikke informationer stilles gradvis til rådighed eller vises på de af hjemmesidens sider, hvor de specifikke services tilbydes.

Data fra mindreårige (under 18 år)

FCA Denmark A/Stillader ikke mindreårige under 18 år at angive personlige oplysninger.

Dataopbevaring

De indsamlede data opbevares kun i den tid, der er strengt nødvendig for at opfylde formålet med databehandlingen. Når servicen er blevet ydet, slettes alle de personlige oplysninger, der var nødvendige for at aktivere og styre den ønskede service, i overensstemmelse loven om databeskyttelse, medmindre andet er påkrævet af regeringen eller andre myndigheder eller på anden vis er underlagt lovgivning.

TEKNOLOGIER

Cookies

For detajleret information om Cookies, venligst følg linket COOKIES som findes i bunden af hjemmesiden hvor du kan læse vores Cookie-politik.

Kort om cookies:

Vi bruger cookies for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Vores hjemmeside bruger cookies, der også kan omfatte cookies fra tredjepart, til at vise dig de reklamebudskaber, som er relevante for dig. Hvis du ønsker at få nærmere oplysninger om, hvilke cookies vi bruger, og hvordan du slår blokering af cookies til, kan du læse mere i vores Cookie-politik.

JavaScript

Det er en teknik, der anvendes som alternativ til direkte analyse af Web server logfiler. Teknikken består i at indsamle og behandle navigeringsdata ved hjælp af en dedikeret JavaScript-kode på de HTML-sider, der vurderes at have størst interesse. Denne teknik anvendes også i de nyhedsbreve, der sendes ud via e-mail.

EKSTERNE SERVICES

Forbindelse til andre hjemmesider

Det er muligt at linke til andre hjemmesider fra denne hjemmeside. Dette gøres der tydeligt opmærksom på, så kunden/den besøgende informeres om, at han/hun forlader FCA Denmark A/S -hjemmesiden. Kunden/den besøgende skal være opmærksom på, at disse hjemmesider ikke ejes af eller er FCA Denmark A/S eller FCA Italy S.p.A. ansvar, fordi de fuldt ud styres af andre virksomheder og/eller organisationer. Derfor er det nødvendigt at godkende og acceptere deres politik vedr. datasikkerhed. FCA Denmark A/S. frasiger sig konsekvent alt ansvar for anmodninger om og/eller frigivelse af personlige oplysninger til tredjemand.

Andre former for databrug

Desuden, og udelukkende af hensyn til lov og orden, kan de angive data i forbindelse med lovbrud, sager angående national sikkerhed og forsvar, forebyggelse, efterforskning og/eller anklager i kriminalsager blive brugt til andre formål end at udbyde services, og de kan derfor blive videregivet til offentlige myndigheder inklusive politimyndigheder, offentlige og retslige myndigheder, så de kan udføre deres arbejde.

Opførelse i strid med politikken (loyalitet)

Dette dokument er udfærdiget med henblik på bedre at opfylde vores kunders behov for gennemsigtighed og tillid og for at opretholde virksomhedsværdierne hos FCA Denmark A/S især hvad angår beskyttelse af de indsamlede, private oplysninger. Hvis du har problemer med eller behov for forklaringer vedr. hjemmesidens indhold eller informationerne i dette dokument, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Ændringer i politikken

Denne beskyttelse af private oplysninger regulerer metoderne til bearbejdning af de personlige oplysninger, der gives af kunder/besøgende, når de navigerer rundt på vores hjemmeside. Disse metoder kan blive ændret på baggrund af nye love, der træder i kraft, eller efter undersøgelse og opdatering af vores brugerservices. Derfor kan vores politik ændre sig over tid, og vi beder derfor kunder/besøgende om at besøge denne side med mellemrum.