WLTP og RDE

Nye tests for certificering af brændstofforbrug, CO2-emission og forurenende stoffer

Før personbiler må sælges på markedet, skal de bestå en række tests for at kontrollere, om de overholder reglerne. Disse tests fastslår brændstofforbruget, emissionerne af CO2 og forurenende stoffer, de udføres i laboratoriet og er baseret på specifikke kørecyklusser. På denne måde er testene reproducerbare og resultaterne sammenlignelige. Det er vigtigt, fordi kun en laboratorietest, som følger en standardiseret og reproducerbar procedure, giver forbrugerne mulighed for at sammenligne forskellige bilmodeller.

Den 1. september 2017 trådte den nye Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedure (WLTP) i kraft, og den skal gradvist erstatte den hidtidige New European Driving Cycle (NEDC)-test.

NEDC (New European Driving Cycle)

Denne test er den europæiske kørecyklus, der hidtil har været anvendt til måling af brændstofforbrug og emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer. Den første europæiske kørecyklus trådte i kraft i 1970, og den simulerede en rute i bytrafik. I 1992 blev den suppleret med en strækning på landevej/motorvej, og siden 1997 er den blevet anvendt til måling af forbrug og CO2-udledning. Sammensætningen af denne cyklus er imidlertid ikke længere i overensstemmelse med de nuværende køremåder og afstande, der køres på de forskellige vejtyper. Den gennemsnitlige hastighed i NEDC er kun 34 km/t, accelerationerne er langsomme, og den maksimale hastighed er kun 120 km/t.

WLTP-procedure

WLTP benytter den nye Worldwide harmonised Light duty vehicles Test Cycle (WLTC) til at måle brændstofforbrug samt emissionerne af CO2 og forurenende stoffer fra personbiler og lette erhvervskøretøjer. Den nye protokol har til formål at give kunderne mere realistiske data, der bedre afspejler den daglige brug af køretøjet.

Den nye WLTP-procedure er karakteriseret af en mere dynamisk køreprofil med en noget kraftigere acceleration. Den maksimale hastighed stiger fra 120 til 131,3 km/t, den gennemsnitlige hastighed er 46,5 km/t, og den samlede procestid er 30 minutter, 10 minutter mere end den tidligere NEDC. Den tilbagelagte afstand fordobles fra 11 til 23,25 km. WLTP-testen består af fire dele, der adskiller sig ved den maksimale hastighed: Lav (op til 56,5 km/t), medium (op til 76,6 km/t), høj (op til 97,4 km/t), ekstra høj (op til 131,3 km/t). Disse dele af cyklen simulerer by- og forstadskørsel samt kørsel på landevej og motorvej. Proceduren tager også hensyn til alle bilens typer af ekstraudstyr, der påvirker aerodynamik, rullemodstand og køretøjets masse, hvilket resulterer i en CO2-værdi, der afspejler de særlige egenskaber for det enkelte køretøj.

Overgangen fra NEDC til WLTP

WLTP-proceduren vil gradvist erstatte NEDC-proceduren. WLTP gælder for nye personbilmodeller fra den 1. september 2017 og for nye personbiler, der registreres fra og med den 1. september 2018, og den er bindende for alle EU-lande.
Indtil udgangen af 2020 vil brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier for både WLTP og NEDC blive anført i køretøjets dokumenter. NEDC-værdierne vil faktisk blive brugt til at angive de gennemsnitlige emissioner for biler, der registreres i EU indtil 2020. Desuden kan nogle lande fortsat anvende NEDC data til afgiftsmæssige formål. Fra 2021 og fremefter vil WLTP-data være de eneste værdier for forbrug/CO2-emission for alle biler. Brugte køretøjer vil ikke blive påvirket heraf, og de bevarer deres certificerede NEDC-værdier.

Personbilers forbrug og emissioner under kørsel

Den nye WLTP-testprocedure er mere repræsentativ for de nuværende kørselsforhold end NEDC-proceduren, men den kan ikke tage hensyn til alle tænkelige faktorer, herunder virkningen af kørestilen, der er forskellig for forskellige bilister.
Derfor vil der stadig være forskel mellem de emissioner og det forbrug, der måles i laboratoriet, og de værdier, der fremkommer ved brugen af bilen i den virkelige trafik. Størrelsen af disse forskelle afhænger af faktorer som køremåde, brug af bilens systemer (som f.eks. aircondition), trafik og vejrforhold, der varierer alt efter geografiske forhold og de enkelte bilister.
Derfor vil kun en standardiseret laboratorietest gøre det muligt at måle værdier, som kan bruges til at sammenligne forskellige køretøjer og forskellige modeller på en fair måde.

RDE (Real Driving Emissions): En test, der fokuserer på at kontrollere emissioner under kørslen.

RDE-testen kontrollerer, at biler opretholder lave emissioner også under virkelige kørselsforhold. RDE-testen erstatter ikke WLTP-laboratorieprøven, men supplerer den. Under RDE-testen køres bilen på vejen under en lang række forskellige forhold. Forholdene omfatter forskellige højder og temperaturer, ekstra nyttelast, kørsel op og ned ad bakke, bykørsel (lav hastighed), landevej (behersket hastighed) og motorvej (høj hastighed).
For at kunne måle emissioner af forurenende stoffer under kørsel med køretøjet på vejen bliver personbiler udstyret med transportable målesystemer (PEMS), der giver fuld realtidsovervågning af de vigtigste forurenende stoffer, der udsendes af køretøjet.

PEMS er komplicerede enheder, der indeholder avancerede gasanalyse-instrumenter, masseflowmetre for udstødningsgas, vejrstation, satellit-baseret geolocation og en netværksforbindelse. De indsamlede data analyseres for at sikre, at grænsebetingelserne for RDE-ruten er opfyldt, og at emissionerne ligger inden for forordningens grænser.
De grænser, der ikke må overskrides, defineres som de i laboratorieprøven foreskrevne (WLTP) multipliceret med overensstemmelsesfaktorer. I overensstemmelsesfaktorerne skal der tages hensyn til fejlmarginen for instrumenteringen, som ikke måler på samme niveau af nøjagtighed og reproducerbarhed som det, der benyttes i laboratorietesten.
RDE-prøven gælder fra 01/09/2017 for nye personbilmodeller og for alle personbiler, der registreres fra 01/09/2019, og for NOx med en overensstemmelsesfaktor på 2,1. For så vidt angår kontrollen af partikelantal (PN) er overensstemmelsesfaktoren 1,5, og den gælder for alle personbiler, der er registreret fra 01/09/2018.

Hvilke ændringer sker der for kunderne?

Den nye WLTP-procedure vil give et mere realistisk kriterium for sammenligning af brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier for forskellige køretøjsmodeller, da den er udformet til bedre at afspejle den reelle køremåde og tage hensyn til de specifikke tekniske egenskaber for de enkelte modeller og versioner, herunder ekstraudstyr.

For at sikre klarhed og størst mulig gennemsigtighed vil FCA give forhandlere og kunder detaljerede oplysninger om brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier for hver enkelt konfigureret bil og om minimum- og maksimumværdierne for de enkelte modeller.